בי פי חורב. פורטל

עוד הוסיף המבקש כי קיימת תמימות דעים בקרב מלומדים, חשבונאים ורשות ניירות-ערך כי הדוחות שביחס אליהם נבחן מבחן הרווח הם אך ורק הדוחות המאוחדים, וכך נעשה גם בפרקטיקה בשנת יצא חורב ללימודים ב למשך שנתיים
אדריכל ויזם נדל״ן עם ותק וניסיון של שנים, הלוקח כל פרוייקט משלב הרעיון — לתכנון — לביצוע ברמות הגבוהות ביותר לגישתו יש לדחות את טענת המשיבים לפיה עומדת לדירקטורים טענת ההגנה הקבועה בסעיף 311 2 לחוק החברות

מסקנה זו מתבקשת בין היתר לאור היותה של אינטרנט זהב בעלת השליטה שנושאי המשרה הבכירים שלה כיהנו באותם תפקידים גם בבי-קום ולקחו חלק פעיל בישיבת הדירקטוריון בה אושרה החלוקה.

7
פורטל
לכן המבחן החשבונאי אף תואם במקרה דנן למהות הכלכלית של העסקה
לני בי.פי (Lenny B.P)
לאחר שחרורו במסגרת שירות המילואים ב הגיע לדרגת
מניית בי.פי.
בהמשך רכשה בי-קום מניות נוספות של בזק והחזיקה משנת 2011 בכ-31
בשנת 2006 היה מעורב בפרשיה שבה שדרגה ישראל עבור סין, זאת אף על פי שהתחייבה בפני ארצות הברית שלא תעשה כן לטענת המבקש, יש לקבוע בהתאם לסעיף 311 לחוק החברות כי באישור החלוקה הפרו הדירקטורים את חובת הזהירות וחובת האמונים שלהם לחברה
ידועים אנו, במתן פ רונות מהירים לרוכשי הדירות ויעידו על כך מאות לקוחות שרכשו מחברתנו נכס אילן עוסק בימים אלו בקידום פרוייקטים רבים ובמקביל אמון על פרוייקט ייחודי בתחנה המרכזית הישנה, מבני מגורים ומרכז מסחרי

לאחר עסקת בזק ירד שיעור האחזקה של בי-קום בבזק לכ-26.

17
משלוחים
בשנת 2003 מונה חורב למשנה למנכ"ל משרד הביטחון, בנוסף לתפקידו כראש המלמ"ב
פורטל
קשובים לצרכים לפני כניסתכם לפרויקט ובטח לאחריו
BP ביסטרו כשר
בזמנים הרלוונטיים לבקשת האישור החזיק מר אלוביץ בכ-64% ממניות אינטרנט זהב — חברה ציבורית דואלית כ-5% הוחזקו על ידיו באופן ישיר וכ-59% נוספים באמצעות חברה פרטית בבעלותו, חברת יורוקום תקשורת בע"מ
מעבר לכך, טען המבקש, התרגום בעגה החשבונאית למונח Retained Earnings אינו "עודפים" אלא "יתרת רווח" או "יתרת גרעון"
המבקש הגיש בשמה של חברת בי-קומיוניקיישנס בע"מ להלן: "בי-קום" או "החברה" בקשה לאישור תביעה נגזרת שתכונה להלן: "הבקשה" או "בקשת האישור" המבקש טען כי יש לדחות גם את טענת הדירקטורים לפיה ניתן לבחון קיומו של רווח לפי הדוחות הכספיים הנפרדים של בי-קום שיכונו להלן גם: "דוחות הסולו"

הפרשה גרמה למשבר אמון בין המדינות וארצות הברית סירבה לשתף פעולה עם בכירי מערכת הביטחון המעורבים בה, בהם חורב.

19
ביסטרו שף כשר
החזון שלנו מושפע מהארצישראליות שבנו, מהבנייה והתפתחותה של מדינתנו, לגעת באדמה, לבנות עוד בית או נכס, להבין שהצלחנו לנטוע עוד עץ באדמתנו , כל אלו מניעים אותנו תמיד קדימה, בכל משימה
ביסטרו שף כשר
משכך היה על החברה לפנות לבית-המשפט, ולבקש שבית-המשפט יתיר לה לבצע את חלוקת הדיווידנד בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות
פורטל
ביולי של אותה שנה פרש חורב לגמלאות