מדברים בעברית לכיתה ו. הילקוט הדיגיטלי 2021

מרכיבים בתכנון לימודי פירוט המרכיבים פירוט התכנון הגדרת מטרות השיעור תחום תוכן כישורי שפה - עברית שם השיעור "שמש לך מצפים" עמ' 114 גיל התלמידים כיתות ו ' גיל 12 מס' שיעורים מתוכנן 4 שיעורים מטרות מתחום התוכן: - התלמיד יכיר את הז'אנר הספרותי : שיר - התלמיד ירחיב את אוצר המילים שלו - התלמיד יאתר את מאפייני השיר , חרוז בתים -התלמיד יביע בכתב
חומרי למידה כתובים וממחושבים חומרי למידה כתובים: השיר יושמע כשיר קישורים לחומרי למידה מתוקשבים: אתר השפה העברית — מילוי DOC משחק לימודי , טופס כדף עבודה משוב, סגירה ורפלקציה סיכום ודיון במליאה

מכתב אישי או סיפור על שמש.

22
הילקוט הדיגיטלי 2021
מצגות לכיתה ב'
מצגות לכיתה ב'

.

13
מערך שיעור בעברית
הילקוט הדיגיטלי 2021
הילקוט הדיגיטלי 2021