קידה שעירה. קידה שעירה

Hermon Chorotype: Mediterranean Summer shedding: Perennating Derivation of the botanical name: Calicotome, perhaps from , Greel for the calyx, and tome, division, section, cutting villosa, shaggy, hairy אין החילף משמש למאכל לצאן ולבקר אלא לגמלים, מחמת חודיהם של עליו החותכים בבשר החי
תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון עם פתיחת כותרת הפרח, הגביע נחלק לשני חלקים לרוחבו כשהחלק העליון נושר והחלק התחתון עוטף את בסיס עלי הכותרת

בסוג 7 מינים, בארץ 1.

15
צומח החולות
זרעי הקידה עטופים בשכבה שאינה חדירה למים ועל ידי כך נשמר כושר הנביטה של העובר לזמן רב
קידה שעירה
Israel wildflowers: Spiny Broom
פיזור ה אבקה על גוף החרק נעשה בשיטת ההתפוצצות: נחיתת החרק מביאה לידי פיזור פתאומי של ענן-אבקה
הצעתו של לעף מבוססת על תשובת הגמרא לסתירה בין שני מקורות שבאחד מהם הקנים נחשבים מין אילן ובשני מין ירק
קידה שעירה פורחת מדצמבר עד מאי שם עברי: קידה שעירה שם באנגלית: Spiny Broom שם מדעי: Calicotome villosa שם נרדף במקורות: קידה לבנה? חילפה או בשמה המדעי, חילף החולות- צרתם העיקרית של המתיישבים באבן-יהודה : צמח רב-שנתי ממשפחת הדגניים, המחבב במיוחד את אדמות החול-חמרה שלנו, החוקרים טוענים שהחילף שמוצאו מאפריקה התפשט לאדמות הבור של השרון אחרי שנסוג יער האלונים בראשית המאה העשרים, זאת מאחר והחילף צומח רק במקום שטוף שמש ואינו יכול להתפתח בצל

הענפים הירוקים שהם גם הצעירים יותר, מבצעים פוטוסינתזה לאורך כל תקופת הקיץ במקום העלים שנשרו.

קידה שעירה
מספר צמחים חד-שנתיים מצליחים להתגבר על התנאים הקשים, ביניהם בולטת המרסיה היפהפיה, אשר כשמה כן היא
Israel wildflowers: Spiny Broom
כתב מייק לבנה "וקידה מין ירק הוא? פליקס דוחה את זיהוי זה משום שהרכבת פיגם על קידה שעירה בלתי אפשרית לאור המרחק הטקסונומי הגדול בין שני הצמחים
צומח החולות
תאור זה רומז על האפשרות שמדובר בפיגם מורכב
פירוש קדה לבנה קושטו בלעז ויש לו ריח טוב מן וקדה חמש מאות והיא קציעה"
פליקס, כלאי זרעים והרכבה עמ' 157-161 העלים תלתניים, כלומר בעלי שלושה עלעלים היוצאים מנקודה אחת; מלבלבים ב ונושרים עד מהרה בסופו או בתחילת ה

זהו צמח ממשפחת המצליבים, שרבים ממנה היו נפוצים בשדות הבור, בעל שורשים שטחיים והתפשטות זרעים קרובה , שגרמה להעלמות הצמח כליל.

Israel wildflowers: Spiny Broom
פעמים יקלעו ממנו הערבים מחצלאות פשוטות לשימוש בית
קידה שעירה / אהוד קלפון
קידה לבנה — קידה שעירה ע
קידה שעירה
המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים בתוספת קישוריות העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין