P/E
32.76

P/BV
8.64

ปันผล
2.1%

ROA
13.25%

ROE
27.54%

DE
1.60

EPS
0.21

BETA
0.89

ธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (one stop shpping home center) โดยใช้ชื่อ โฮมโปร (homepro) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ
หมวดหมู่บริการ >> พาณิชย์
มูลค่าตามราคาตลาด188,062,131,758
Book Value1.65
ปริมาณหุ้น13,151,198,025
ที่อยู่31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
โทรศัพท์0-2832-1000
เว็บไซต์www.homepro.co.th
ทุนจดทะเบียน13,151,198,025.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท27/6/1995
วันเข้าตลาดฯ30/10/2544
ราคา IPO3.60
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)40467 (10/03/21)
% Free float40.83%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด45187
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น53.72%

ดูเพิ่มเติม ↧

MACD ตัด ขึ้น มา 10 วัน
ค่า RSIใกล้ Overbought 67.53

กราฟมุมมอง โดย AI

ต่างชาติถือหุ้น
13.41%

NVDR ถือหุ้น
5.51%

ข้อมูลวันที่30/08/21
ซื้อ6,660,800 หุ้น
ขาย9,196,935 หุ้น
Netขาย 2,536,135 หุ้น
27/08/21Net: ขาย 4,108,402 หุ้น
26/08/21Net: ซื้อ 174,414 หุ้น
25/08/21Net: ขาย 5,333,240 หุ้น
24/08/21Net: ขาย 14,828,116 หุ้น
23/08/21Net: ขาย 5,702,670 หุ้น
20/08/21Net: ขาย 8,673,872 หุ้น
19/08/21Net: ขาย 2,806,572 หุ้น
18/08/21Net: ขาย 8,020,716 หุ้น
17/08/21Net: ขาย 4,300,661 หุ้น
16/08/21Net: ซื้อ 1,352,523 หุ้น

ดูเพิ่มเติม ↧

14.90
14.80
14.40
14.20
14.00
ข้อมูลวันที่31/08/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย2,790 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย36,161,700 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย517,703,180 บาท
31/08/2136161700 หุ้น จับคู่ 2790 ครั้ง
30/08/2131515200 หุ้น จับคู่ 3608 ครั้ง
27/08/2122859300 หุ้น จับคู่ 2341 ครั้ง
26/08/2111053600 หุ้น จับคู่ 1229 ครั้ง
25/08/2131203800 หุ้น จับคู่ 3666 ครั้ง
24/08/2138091800 หุ้น จับคู่ 3338 ครั้ง
23/08/2138296700 หุ้น จับคู่ 3364 ครั้ง
20/08/2138601100 หุ้น จับคู่ 2950 ครั้ง
19/08/2112335600 หุ้น จับคู่ 2833 ครั้ง
18/08/2134758300 หุ้น จับคู่ 3743 ครั้ง

ดูเพิ่มเติม ↧

บริษัทกำไร
6M/20216M/202020202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)56,580.8854,438.0256,090.7752,048.96
หนี้สิน (ลบ.)34,826.9134,506.5534,525.5330,910.88
ต้นทุนขาย9.14%-10.84%-6.65%5.95%
ยอดขาย9.91%-12.53%-8.24%2.67%
กำไรสุทธิ8.52%
(+26.52%)
7.43%
(-25.02%)
8.35%
(-16.54%)
9.16%
(+10.05%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 8.64 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2021
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.21 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.44บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.10% / ปี
    - YTD2.16% / ปี
    - 20202.77% / ปี
    - 20192.19% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)21,699 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.65 บาท

ดูเพิ่มเติม ↧

ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน

23/08/211 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 14.38 บ.
18/08/211 ครั้ง1,474,500 หุ้น เฉลี่ย 13.1 บ.
09/08/212 ครั้ง358,500 หุ้น เฉลี่ย 12.72 บ.
06/08/211 ครั้ง230,000 หุ้น เฉลี่ย 12.8 บ.
04/08/211 ครั้ง255,500 หุ้น เฉลี่ย 13.4 บ.
24/07/211 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 13.7 บ.
23/07/211 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 13.7 บ.
22/07/211 ครั้ง1,500,000 หุ้น เฉลี่ย 13.8 บ.
07/07/211 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 14.7 บ.
01/07/211 ครั้ง250,000 หุ้น เฉลี่ย 14.55 บ.

** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale

31/08/214,439,900 หุ้น เฉลี่ย 14.30 บ.
30/08/217,986,600 หุ้น เฉลี่ย 14.23 บ.
27/08/218,198,000 หุ้น เฉลี่ย 13.93 บ.
26/08/211,988,800 หุ้น เฉลี่ย 13.75 บ.
25/08/216,518,800 หุ้น เฉลี่ย 13.79 บ.
24/08/2115,426,500 หุ้น เฉลี่ย 13.88 บ.
23/08/219,790,000 หุ้น เฉลี่ย 13.73 บ.
20/08/219,711,600 หุ้น เฉลี่ย 13.39 บ.
19/08/212,675,200 หุ้น เฉลี่ย 13.17 บ.
18/08/216,195,400 หุ้น เฉลี่ย 13.11 บ.

การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 31 วัน

ราคา

SET

SERVICE

COMM

เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน3.73-0.33-0.00
20 วัน2.96-1.08-1.74
60 วัน-0.71-2.84-2.45
120 วัน4.51-2.27-2.91
ตั้งแต่ต้นปี1.46-9.27-8.73
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)31.8437.6120.55
P/BV (เท่า)8.403.871.73

Tell us about you

Find us at the office

Eastmond- Sukel street no. 62, 79540 Hanga Roa, Easter Island

Give us a ring

Jaquelinee Wrate
+74 201 709 645
Mon - Fri, 9:00-15:00

Reach out