הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. המדד קבע: איזה בנקים הכי טובים לעסקים קטנים ובינוניים?

השוואת הדירוג נעשתה למדד המלא האחרון שפורסם מדד מחצית 2019 לעומתם, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק מרכנתיל ובנק הפועלים הקטינו את שיעור האשראי לעסקים קטנים בטווח של בין 3
בשנת 2020 חלה עלייה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים הפסדי אשראי, חובות בפיגור וחובות פגומים מ 2 ניכרת מגמת ירידה בנטל התפעולי בשל עלייה משמעותית בהיקף הפיקדונות, עלייה קלה בהיקף האשראי, בעוד שהיקף ההכנסות שאינן מריבית עלו בשיעור מזערי

בעלי השליטה במבקש הינם : חתימת המצהיר.

29
המדד קבע: איזה בנקים הכי טובים לעסקים קטנים ובינוניים?
הסיכון בתיק האשראי — פער הריבית להיקף הסיכון בפועל הסיכון מבוסס על הפסדי אשראי ממוצע 3 שנים + חובות פגומים + חובות מעל 90 יום
מעוף צפון
לעניין תצהיר זה- "בעל שליטה"- מי שהינו בעל אמצעי שליטה כמשמעותם בחוק הבנקאות רישוי התשמ"א 1981
מעוף צפון
בנק דיסקונט בלט עם ירידה משמעותית שנבעה מעלייה של 31% בשיעור האשראי בסיכון וירידה של 8% בריבית
יחס העלויות הנלוות לאשראי של העסקים קטנים רכיב זה בודק את סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים אשראי ופיקדונות סניף בנק בעת הקורונה צילום אילוסטרציה: פלאש 90 מדד הבנקים, המתפרסם מאז מאי 2018, על ידי הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה , נועד לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים
יחד עם זאת מובהר כי ככל שמדובר בתפקידי מנהל ליווי עסקי - יפעל מנהל ליווי עסקי כזרועו של המפעיל

המדד מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, על סקר שביעות רצון של העסקים, ועל סקר משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים.

6
קובץ:הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.svg
מחיר האשראי ביחס לסיכון ירד בכל הבנקים בשנת 2020 בשל העלייה בשיעור האשראי בסיכון וירידה בהכנסות מריבית
המדד קבע: איזה בנקים הכי טובים לעסקים קטנים ובינוניים?
דמי ההשתתפות ישולמו באופן מלא ובמועדים הנדרשים, הכל בהתאם לאמור בתקנון
המדד קבע: איזה בנקים הכי טובים לעסקים קטנים ובינוניים?
הוא נועד לבחון את העלויות הנוספות הנגבות על ידי הבנקים ביחס להיקף הפעילות