قصر الرتم الدمام. مطعم قصر الرتم / Qasr Al Ratem, Imam Muhammad Ibn Abdulwahab St, Phone +966 13 813 0808

La nostra Informativa sulla privacy per i Servizi ai consumatori e l'Informativa sulla privacy per i Servizi aziendali entreranno in vigore il 20 agosto 2020
AGGIORNAMENTO DEL 15 LUGLIO 2020: abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla privacy L'utilizzo dei servizi a partire dal 20 agosto 2020 implica l'accettazione dei nuovi termini

.

2
مطعم ممتاز الفاخرية
#مطعمي_مندي Instagram posts
مطعم ممتاز الفاخرية

.

6
مطعم ممتاز الفاخرية
افضل 9 مطاعم عائلية ورخيصة بالدمام
مطعم قصر الرتم qasr alratem الدمام ( الاسعار + المنيو + الموقع )