כללי און ליין. נושמים מזרחית • און ימי

און די וואס האבן נישט קיין סטאנדארטן וועלן עס יא אנעמען
אבער דערוויל דארף מען חזר'ן ווי עקלדיג דאס איז חוץ ווען זיין קאמפעטישאן איז געגאנגען צו א גרויסע קאמפעני, דעמאלטס ווערט ער קלוג און הייבט אן פארלאנגען, אז מיין שכן האט געלייגט אזא גרויסע פאסטראמי סענדוויטש מיט קעטשאפ און פיקעלס, פארוואס קען איך נישט לייגן א ריזן אריינגעביסענע טשיז קעיק מיט א דבר תורה לכ' יו"ט

.

30
נושמים מזרחית • און ימי
סדא נאך אן עצה, זיך נישט אויפצורייסן ביי א יעדע שמחה
שמואל שפירא (זינגער)
גיליון ״אידישקייט״
דו ביסט זייער גערעכט מיט דיינע נקידות
מיסטער פובלישער און עדיטאר, דאס דארף איך לאזן מיינע קינדער זעהן אין שטוב? און אויך הערטץ אויף צו לייגן פארשידענע פארגעשריטענע פרצופים צו רעפרעזענטירן אונז-קליענטן - אינז שעמען זיך נישט מיט די בארד און פאות און ציצית און נארמאלע שוך און הויזן! איך "פלעג" אויך טוהן אין די ליין - ממילא זיי נישט חושד אז איך זיך צו עלימענירן קאמפעטישן - איך ווייס זייער גוט וואס טוט זיך, איך ווייס אויך אז זייער אסאך בעלי בתים האבן נישט קיין צייט זיך אפצוגעבן מיט די עדס, זיי בעטן ביים דעזיינער, מאך מיך עפעס שיין און אדער געפעלט עס יא אדער נישט און מען ארבעט עס אויס

לא תינתן הנחה למבוטחים לשעבר שעברו לקופה אחרת או לעורך־דין המייצג אותם ולחברות ביטוח.

6
גיליון ״אידישקייט״
ווי קומט אהער לשון הרע? גישה נוחה ומהירה - הדרך הטובה לניהול חשבונך באמצעות יהב באינטרנט, קל ונוח לנהל מעקב אחר פעולות בחשבון, הוצאות והכנסות, חיובים בכרטיסי אשראי ועוד
בנק יהב
די פאקועס דארף זיין מעורר צו זיין איבער די רוח הדברים
בנק יהב