מסעדה יוונית הרצליה. אולימפוס

By showing external content you accept the {termsUrl} of {hostName}
Connect and enable your provider to get started More reviews means more opportunities to impact your ranking and increase your visibility on Tripadvisor

עוד הערה: הזמנו מקום מראש הגענו בזמן ועדיין היינו צריכים לחכות עשרים דקות בחוץ והיו עוד כמה זוגות שהזמינו מקום והיו.

17
אולימפוס
אולימפוס
‫ביסטרו 56, הרצליה
אולימפוס המיתולוגית על שם ההר הגבוה ביון, משכנם של שנים עשר האלים במיתולוגיה היוונית , שכנה בפינת הרחובות הקישון ולוינסקי והייתה החממה ובית הגידול למסעדות בלקניות אחרות בת-אביב
שותפים טבחים ומלצרים מאולימפוס הקימו והפעילו מסעדות בפינות אחרות בעיר" Visit the Dashboard page to check it out
Unlock our reputation management solutions to help impact your Tripadvisor bubble score and ranking Savings on tours and activities

From must have travel products to breathtaking destinations, Tripadvisor has you covered! צריכים לחכות , המסעדנים רוצים שלקוחות יכבדו אותם ויגיעו אם הזמינו מקום - תכבדו אותנו ותשמרו לנו מקומות מוזמנים עוד window.

5
‫ביסטרו 56, הרצליה
מסעדה יוונית בלקנית משנת 1932 "אולימפוס הייתה לא רק מסעדה אלא חממה ונקודת יציאה שממנה יצאו שותפים וטבחים אל מרחבי העיר ופתחו מסעדות בלקניות נודעות
אולימפוס
אולימפוס

.

30
‫ביסטרו 56, הרצליה
אולימפוס
אולימפוס