איסור התקהלות. מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה (זכות)

במקום זאת היה על העובד להציג למעסיק את שהוציא משרד הבריאות ולחתום על הסופרמרקטים ימשיכו לתפקד בכל תרחיש
אם הם עבדו בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרם המשטרה תמשיך לבצע פעילות יזומה בכל רחבי הארץ לאכיפת הצו והמגבלות השונות בהקשר של חובת הבידוד ואיסור התקהלות

בנוסף, איסורי התקהלות אלו חלים גם על מרחב פרטי וגם על מקום ציבורי או עסקי.

מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה (זכות)
אנו קוראים לאזרחים לנהוג באחריות אישית ולפעול מתוך ערבות הדדית במצב המורכב בו אנו נמצאים
ארכיון: הגבלה על התקהלות ואיסור התכנסות בינלאומית עקב משבר נגיף הקורונה
ממשטרת ישראל נמסר לחי פה בהתאם להנחיות הדרג המדיני, משטרת ישראל נערכת להרחבת הסיוע למשרד הבריאות באכיפת מגבלות הפעילות החדשות על מקומות בילוי, תרבות, פנאי וכיו״ב
עבודה מהבית, איסור התקהלות מעל 10 אנשים, מרחק 2 מטרים בין אנשים, סגירת כל מקומות הבילוי •
באזור מוגבל — כאמור, אך בשטח פתוח — עד 20 אנשים
משטרת ישראל תמשיך בפעילות מוגברת במישור הגלוי והסמוי, במטרה לסייע למשרד הבריאות במאמץ האכיפה מטרת הכתבה להסביר את החובה מתוקף הצו
למעט טיול בהשתתפות עד 20 אנשים בשטח פתוח, תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים באזור מוגבל — ללא שינוי

במסגרת הצעדים: איסור על התקהלות מעל 10 אנשים, קריאה לעבודה מהבית, סגירת מקומות בילוי והקפדה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, בכל מקום, סגירת גני ילדים ומעונות יום.

23
עבודה מהבית, איסור התקהלות מעל 10 אנשים, מרחק 2 מטרים בין אנשים, סגירת כל מקומות הבילוי •
באזור מוגבל — ללא שינוי
ארכיון: הגבלה על התקהלות ואיסור התכנסות בינלאומית עקב משבר נגיף הקורונה
ממשלת ישראל מבצעת החרפה של צעדי המניעה של התפשטות נגיף הקורונה
מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה (זכות)
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד