נשיא המדינה 2021. File:Thirty

מסורת זו מתקיימת מאז, על פיה בהיעדרו של יו"ר הכנסת בוחרת ועדת הכנסת כממלא מקומו את סגן יו"ר הכנסת המכהן מטעם מפלגתו של יושב הראש האם ניתן להתנות את בחירת הנשיא בהסכמתו מראש למתן חנינה לאדם כלשהו? את ובנינו האהובים נעם, מתן ורועי
קיימת שאלה משפטית פתוחה באשר למשפט שמתנהל בזמן כניסת הנשיא לתפקיד בנוסף, ברור הוא שהמגמה של חוק היסוד, בנוסחו הקיים, היא של צמצום היקף החסינות

בדרך כלל, מוכרים השבועות שלפני הבחירות לנשיאות כמתוחים במסדרונות הכנסת, קרב יצרי ורועש בהרבה מזה שבו חזינו הפעם.

3
נשיא מדינת ישראל
האהבה שלה זכיתי מתושבי המדינה הזו ממלאת את לבי"
יצחק הרצוג נבחר לנשיא מדינת ישראל ה
הלכת בדרכו, אבל נבחרת בזכות מלאה שלך
File:Thirty
בשנת קבע , , שהנשיא חרג מהניהול התקין של כספי בית הנשיא והנהיג הפקרות תקציבית, בזבז את ההון של קרנות אלה והביא לסגירתן
אם נפטר במשך תקופת הזכאות, זכאית אלמנתו לזכויות אלה עד לסיום שבע השנים הנשיא משתתף בטקסים רשמיים של המדינה ומייצג אותה כלפי חוץ
הגיש את מועמדותו בתמיכת 27 חברי כנסת בהמשך בסעיף ג' נקבע ש ימלא את תפקידי הנשיא והוא בעל סמכויות, כאשר היו"ר צריך להודיע ברשומות על התפנות משרתו של הנשיא ועל תחילת כהונתו שלו סעיף 24

גם כאן, קיימת אפשרות להתערבות שיפוטית, אף כי היא חריגה וטרם נעשתה בפועל בישראל.

כל המידע על הבחירות לנשיאות ישראל 2021
הכהונה הבאה של נשיא בפועל הייתה קצרה יותר
Elections 2021
הרצוג הודה לפרץ וכינה אותה "גיבורה ישראלית, סמל והשראה לכלל אזרחיות ואזרחי ישראל
File:Thirty
הבטחה לחנינה לחבר הכנסת המצביע בעד הנשיא היא בוודאי כזו, אך גם הבטחה לחנינה לחבר כנסת אחר, שחבר הכנסת המצביע תלוי בו או קשור אליו בקשרים פוליטיים חזקים מספיק, יכולה לעלות כדי שוחד
תעלה השאלה, האם מבחינת כללי הסבירות ניתן יהיה לבית המשפט להתערב בשיקול דעתם של חברי הכנסת המציעים מועמד — שכן כל מועמד חייב להביא את חתימותיהם של עשרה חברי כנסת ליו"ר הכנסת נשיא חדש במדינת ישראל: יצחק בוז'י הרצוג, רביעי את , ויכהן ה-11 של מדינת ישראל, זאת לאחר ש-87 מחברי הכנסת, שהצביעו בחשאי, בחרו בו
היא חייבת להיות לא-פוליטית, ייצוגית, ממלכתית, ובשאיפה גם קונצנזואלית בניגוד לחסינות חברי הכנסת, מדובר בחסינות שמוענקת אוטומטית ללא צורך בהצבעה בכנסת ולא ניתן, בדומה למודל שהיה בעבר אצל חברי הכנסת, להסירה

בממשלתו של , ו מטעם בשנים 2003—2018, מתוכן כיהן כיו"ר המפלגה בשנים 2013—2017.

21
נשיא מדינת ישראל
The Wikimedia Foundation has received an e-mail confirming that the copyright holder has approved publication under the terms mentioned on this page
כל המידע על הבחירות לנשיאות ישראל 2021
במידה מסוימת מדובר גם בתיקון בעל היבט רטרואקטיבי שכן נכנסנו כבר לתוך המועדים הנקובים בחוק היסוד
נשיא מדינת ישראל
בדומה לתשובה שניתנה באשר לתיקון אופן הבחירה, גם כאן מדובר למעשה בחקיקה פרסונלית, ובמקרה זה אף במקרה קיצוני יותר, של חקיקה הפוגעת בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק