מהלכים בשחמט. שחמט/רישום מהלכים

ניתן להציב כלי גם אם הוא עוד לא הוכה לבן הקריב פרש במשבצת ה5 אשר מוטב היה לשחור להימנע מהכאתו על מנת לבצע התקפה משולשת על ידי המסע ד6 - שח עקיף ומזלג על המלכה והרץ
בדרך כלל, רצוי לזכות בכלי בכיר יותר מן הכלי שמאבדים פרש תמורת רגלי, מלכה תמורת צריח וכדומה ועל ידי כך לצבור יתרון חומרי כיון שיש הרבה כלים על המגרש, לא קל לקדם את הרגלי, ובדרך כלל נחוץ לשם כך שיתוף פעולה של עוד מספר כלים

הפרש יעיל במיוחד במצבים סגורים ובביצוע "מזלג" כלומר איום על מספר כלים בו זמנית.

שחמט
ד4 ד5 - פתיחות המתחילות בחייל המלכה הלבן ונענות בחייל המלכה השחור
מלכודות בפתיחה בשחמט
ניתן לצפות בהתרחשות מט זה במשחקים של מתחילים, כי קל מאוד למנוע אותו
שחמט
משחק שכזה הוא Battle Chess , משחק שתחילתו בימי המציג בצורה את לוח השחמט
ישנן גרסאות שבהן חוקים אלה תופסים גם לגבי הכאת מלך מט בספר ובסרט כלי השחמט חיים ונעים בעצמם
בשעה שבתחרויות רגילות נדיר יחסית ששחקן יפסיד על זמן, בשחמט מהיר ובתחרויות בליץ זה קורה לעיתים קרובות יותר כל מהלך אחר במצב של שח אינו חוקי

בתי ספר רבים מחזיקים מועדון שחמט וישנם טורנירים רבים מטעם בתי הספר הנועדים לילדים בלבד.

14
וריאציות של משחק השחמט
ו5 ואז הלבן משחק 3
פתיחה (שחמט)
בשחמט הפוך המלך מוערך ב-2 נקודות
שחמט/רישום מהלכים
דוגמה לריתוק אידיאלי הוא ריתוק בידי רץ של מלכה למלך של היריב, דבר המביא אותו לזכייה במלכת היריב ראו דיאגרמה להלן