מניות בנק לאומי. מניית לאומי

פסק דין סופי ב - מבוטלים עונשי המאסר, נשאר הקנס הכספי בנוסף, קיים גם סניף וירטואלי בשם "ישיר לאומי"שכל הקשר שלו עם הלקוחות מבוצע באמצעות האינטרנט והטלפון
להבטחת יציבות המשק הוא נזקק שוב ושוב למאמצים כבירים בגיוס הון מן הציבור ובמיוחד משאבים כספיים שמקורם בארצות חוץ במסגרת הפעולה, המליץ הבנק ללקוחותיו להשקיע את כספם ברכישת מניות הבנק

הבנקים הגדולים התמכרו לכסף הקל, אך במהרה הפך זה למלכודת.

מניית לאומי
יום זה כונה בעיתונות הכלכלית "סיבוב שחיטה"
משבר מניות הבנקים (ישראל, 1983)
הבנקים חויבו למכור את מניות החברות שניהלו את קרנות הנאמנות וקופות הגמל שהיו בניהולן
משבר מניות הבנקים (ישראל, 1983)
בפעולה זו נעזרו הבנקים בכספי המשקיעים והחוסכים בבנקים, אותם שכנעו לרכוש את מניות הבנקים, כ"השקעה סולידית" ובטוחה, וכן בכספי קופות הגמל וקרנות הנאמנות, אותן ניהלו עבור הציבור
ה בבנקים עברה לידי ממשלת ישראל, אך למנהליהם החדשים הושארה עצמאות עסקית מלאה, במטרה לאפשר לבנקים שמירה על כושרם לפעול בשוקי הכספים
בתחום החשבונאות, פס"ד הבנקאים הוביל לדיווח חשבונאי על פי הסטנדרט הכפול ככל שהלימות ההון גבוהה יותר, המוסדות המלווים כספים לבנקים נוטלים על עצמם סיכון נמוך יותר

הוועדה לביקורת המדינה מחליטה על הקמת ועדת החקירה.

7
מניית לאומי
בשנים שקדמו לפרוץ המשבר, פעולות ויסות שערי המניות איפשרו את קיומו של שוק פעיל למניות בנקאיות
מניית לאומי
מנהלי הבנקים והפקידים הבכירים בהם העניקו לעצמם משכורות עצומות והוציאו כספים שתאמו את רווחי הבנק הנומינליים, אך לא היו קשורים לרווחיותו הריאלית
משבר מניות הבנקים (ישראל, 1983)
בין היתר התבטא הנגיד: אני במקומם הייתי מוסר לממשלה את המפתחות במקום לעשות ויסות
לכן, ככל שיעשה יותר עסקים הוא ירוויח יותר רק מדיניות חדשה כוללת עשויה להביא להפסקת פעולות הוויסות
המימון לכך נמצא מהלוואות מ של הבנק ומקורות דומים, ולעיתים באמצעות רכישה הדדית בין בנקים: בנק אחד היה מוכר לבנק שני את מניותיו, ורוכש את מניותיו של השני בסכום דומה מרבית המורשעים ערערו על הרשעתם ל, וזה קיבל חלק מהערעור ודחה חלק אחר, והקל בעונשם של המורשעים

חברות הבנות של לאומי הינה: לאומי קארד- חברת כרטיסי אשראי, לאומי פרטנרס- זרועה ההשקעות של הקבוצה, לאומיטק- זרוע בנקאות בתחום היי טק ולאומי דיגיטל - אחראית בתחום השירותים הדיגיטלים הכוללים אתר אינטרנטי, אפליקציה, מוקד טלפוני.

1
מניית לאומי
בעקבות המשבר החליטו הבנקים על שינוי במדיניותם, העלו את העמלות ללקוח, סיווגו את הלקוחות בהתאם לכדאיות של ביצוע עסקים עמם ודחו חלק מהלקוחות שנחשבו בלתי כדאיים
מניית לאומי
משבר מניות הבנקים ב-1983 היה לדברי , "שיאו של תהליך אלה על ידי הבנקים, אשר נמשך שנים ארוכות"
משבר מניות הבנקים (ישראל, 1983)
היצעי מניות הבנקים נמשכו גם בחודשים הבאים