Услуги

№ лота: 7139705 Распечатать лот

1 - Изготовление и монтаж баннерного постера на опорную конструкцию

Подробное описание: Баннер 3х6 дан

Количество товара Единица измерения Стартовая стоимость Итого стартовая стоимость
250 Кв.м 35 000 8 750 000

2 - Изготовление и монтаж баннерного постера на опорную конструкцию

Подробное описание: Баннер 3х2 дан

Количество товара Единица измерения Стартовая стоимость Итого стартовая стоимость
130 Кв.м 35 000 4 550 000

3 - Изготовление и монтаж баннерного постера на опорную конструкцию

Подробное описание: Баннер 2х1 дан

Количество товара Единица измерения Стартовая стоимость Итого стартовая стоимость
71.4 Кв.м 35 000 2 499 000

Итого стартовая стоимость
15 799 000 UZS

Требования, предъявляемые к участникам

22.04.2021 йил № ЎРҚ-684 51 багдига асосан Давлат буюртмачиси электрон дўконда иштирокчиларнинг оферталарини ўрганиш йўли билан ўзи учун зарур бўлган товарни (ишни, хизматни) танлайди ва товар (иш, хизмат) танланганидан кейин нархлар сўрови механизмидан фойдаланади. Давлат харидларининг электрон тизими автоматик режимда, нархлар сўрови механизмини амалга оширган ҳолда танлаб олинган офертани таклиф қилган иштирокчига, шунингдек электрон дўконда ўхшаш товарларни (ишларни, хизматларни) таклиф этаётган барча иштирокчиларга харид қилиш тартиб-таомилида иштирок этиш тўғрисида таклифлар юборилишини таъминлайди. Иштирокчилар нархлар сўровида иштирок этиш тўғрисидаги таклиф давлат харидларининг электрон тизими томонидан юборилган пайтдан эътиборан қирқ саккиз соат ичида ўз таклифларини беришга ҳақли. Иштирокчиларга юборилаётган нархлар сўровида иштирок этиш тўғрисидаги таклиф давлат буюртмачиси томонидан танланган иштирокчининг офертасига доир ҳаволани ўз ичига олади. Харид қилиш тартиб-таомилида иштирок этиш таклифини олган иштирокчи давлат буюртмачиси томонидан танланган оферта нархидан пастроқ нарх бўйича таклиф киритишга ҳақли. Иштирокчилар томонидан берилган нарх бўйича таклифларни таққослаш давлат харидларининг электрон тизими томонидан автоматик режимда амалга оширилади. Давлат харидларининг электрон тизими давлат буюртмачиси ва энг паст нархни таклиф қилган ижрочи ўртасида тузилган битимни рўйхатдан ўтказади. Иштирокчилар тўғрисидаги маълумотлардан давлат буюртмачиси ёки иштирокчилар якунлар сарҳисоб қилинадиган пайтга қадар фойдалана олмайди. Ижрочининг номи ғолиб аниқланган пайтда давлат харидларининг электрон тизимида акс эттирилади. Давлат харидларининг электрон тизими шартномани давлат буюртмачиси томонидан танланган иштирокчининг офертасида баён этилган шартларга мувофиқ ҳамда иштирокчилар томонидан таклиф этилган энг паст нархда шакллантиради. Харид қилиш тартиб-таомилларининг якунига кўра фақат танлаб олинган офертани таклиф қилган иштирокчигина иштирок этган ҳолларда давлат харидларининг электрон тизими давлат буюртмачисига электрон шаклда савдолашиш имконини берувчи сўровни юборади. Бунда давлат буюртмачисида танлаб олинган офертани таклиф қилган иштирокчига у таклиф қилган нархдан пастроқ асосланган нарх сўровини юбориш имконияти пайдо бўлади. Танлаб олинган офертани таклиф қилган иштирокчи бундай сўровни бир иш куни ичида қабул қилиши ёки рад этиши мумкин. Танлаб олинган офертани таклиф қилган иштирокчи нарх сўровини қабул қилганда давлат харидларининг электрон тизими давлат буюртмачиси ва ижрочи ўртасидаги битимни давлат буюртмачиси томонидан юборилган сўров нархи асосида рўйхатдан ўтказади. Агар танлаб олинган офертани таклиф қилган иштирокчи нарх сўровини қабул қилмаса ёки рад этса, давлат буюртмачиси ўз хоҳишига кўра мазкур иштирокчи билан шартномани расмийлаштириши ёки ушбу Қонун талабларига мувофиқ бошланғич нархни пасайтириш учун ўтказиладиган аукцион ёки энг яхши таклифларни танлаш орқали харидни амалга ошириши мумкин. Бунда жавобгарлик давлат буюртмачисининг зиммасига юклатилади. Агар харид қилиш тартиб-таомиллари тугаганидан кейин бир иш куни ичида давлат буюртмачиси томонидан нарх сўрови юборилмаса, давлат харидларининг электрон тизими давлат буюртмачиси ва ижрочи ўртасидаги битимни рўйхатдан ўтказади. Давлат буюртмачиси томонидан нархларни ўрганиш давлат харидларининг электрон тизими ёки бошқа очиқ манбаларнинг маълумотларидан фойдаланиш орқали амалга оширилиши мумкин.


Документация по предложению


Протокол


Контракт


Протокол комиссии


Информация о лоте и заказчике

 • Дата начала:

  16.08.2021

 • Дата окончания:

  23.08.2021

 • Последний день и время предоставления предложения:

  23.08.2021 09:49

 • Место предоставления предложения:

  Чирокчи туман хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси

 • Телефон:

  83755621709

 • Наименование организатора:

  Чирокчи туман хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси

 • л/с:

  100022860102427011503110001

 • Дата протокол комиссии:

 • Дата изменение протокол комиссии:

 • Количество просмотров:

  46

№ лота Итого стартовая стоимость (UZS) Статус
7139705 15 799 000 Торг состоялся

Tell us about you

Find us at the office

Eastmond- Sukel street no. 62, 79540 Hanga Roa, Easter Island

Give us a ring

Jaquelinee Wrate
+74 201 709 645
Mon - Fri, 9:00-15:00

Reach out