משוב הורים וילדים. הורים שותפים

שותפות של ההורים בחינוך ילדם יבטיח קליטה טובה יותר של הילד בפנימייה, רצף טוב יותר בין תקופות של שהות בפנימייה לחופשות בבית ההורים, חיזוק הקשר בין הילד למשפחתו וחזרה טובה יותר לבית המשפחה בעת סיום השהות בפנימייה התוכנה מרכזת בזמן אמת מגוון נתונים: ציונים, התאמות לימודיות, העדרויות ועוד
המודל המוצע כולל התערבות ישירה עם הילד ועם המשפחה, פיתוח מענים משפחתיים בפנימייה, ועבודה משותפת עם הקהילה המפתח לשינוי הוא בעבודה אינטנסיבית עם הצוות הטיפולי, החינוכי והמנהלי בפנימייה, עבודה שכוללת הכשרה, הדרכה והשתלמויות צוות

התוצאה אמורה להיות שינוי התרבות הארגונית של הפנימיות, כך ששותפות ההורים תהפוך לחלק מהפרקטיקה היומיומית.

21
הורים שותפים
הורים שותפים
התוכנית פועלת ב- 10 פנימיות ברחבי הארץ מצפון ועד דרום ובארבע מחלקות לשירותים חברתיים ומשתתפים בה כ- 1000 ילדים והוריהם
הורים שותפים
משו"ב היא מערכת אינטרנטית לניהול בסיס הנתונים הבית ספרי, אשר מוזן על ידי המנב"ס ועל ידי צוות בית הספר
התפיסה שמנחה תכנית זאת היא שהילד משתייך למשפחתו גם כאשר הוא מתחנך בפנימייה, ושתפקידה של הפנימייה לוודא שההורים יהיו שותפים מלאים ככל האפשר בחיי ילדיהם בזמן שהותם בפנימייה, לשמר ולטפח את הקשר של הילד עם משפחתו

.

הורים שותפים
הורים שותפים
הורים שותפים

.

25
הורים שותפים
הורים שותפים
הורים שותפים