ניסים מגן עדן. גן עדן

שמו 'פרת', הוא על שם 'שמימיו פרין ורבין' - ללא צורך בגשמים , וכן שהם 'מברין את האדם' קודם , היה במקום הגשמי את ה שנמצא בגן הרוחני
סיבת המצאותו שם היא: מכיוון שבצפון שעניינו הוא גבורה, כלול בחסד שגורם לקור; ובדרום שעניינו הוא חסד, כלול מגבורה שגורמת לחום אולם האבן עזרא טוען שאי אפשר לומר שמדובר בנילוס, כיוון שהוא מתחיל במערב ארץ ישראל, ולא כשאר הנהרות שהולכים במזרחה

צורת בגן העדן, אינה הצורה בה לומדים את התורה בעולם הזה, שכן התורה רובה עוסקת במונחים גשמיים שאינם קיימים בעולם העליונים.

7
גן עדן
נהר פרת הוא תחומה המזרחי צפוני של המובטחת ל , ועל כן הוא נקרא " הנהר הגדול", דהיינו, שהוא נקרא סתם נהר בתנ"ך, וכן נקרא גדול, לפי שהוא דבוק לארץ ישראל קוראהו גדול אף על פי שהוא מאוחר בארבעה נהרות היוצאים מעדן
גן עדן
ואם כן, כאשר אדם הראשון היה נמצא בגן עדן, מהו הצורך שהיה בעניין השמירה? והסיבה שה'שילוח' נקרא 'גיחון' היא, כי יוצאים ממנו פלגים רבים להשקות הגנות אשר בירושלים, ולא כפי שכתב האבן עזרא
גן עדן
למקום זה מגיעים ה שעבדו את ה' ב ו
רבי יוחנן לעומת זאת, לא היה מרוצה גם מפסק זה, וסבר שעל רבי מאיר היה לפעול גם שאלישע ינצל מדינה של גיהנום, ואכן כאשר הוא נפטר הפסיק העשן לעלות מקברו של אלישע בן אבויה תלמידו ה לא היה מרוצה מהפסק, וסבר כי עדיף ש'אחר' יהיה בגיהנום, כדי שלאחרי מכן יזכה ל העצום של הגן עדן
לכן יש בו רק טוב ללא כל רע, ואיננו סובל מציאות הפוכה; ולכן נאלץ לעזוב את הגן לאחר החטא דהיינו, שמעדן שבקדמתו נברא הגן יוצא נהר אחד, אשר מתחלק ביציאתו לארבעה נהרות

אשר עניינו הוא - גילויים אלוקיים המתקבלים בשכלם בהתאם ללימוד התורה וקיום המצוות בעולם הזה, גילוי זה נקרא "".

10
גן עדן
האי השוכן על יד הודו היה נקרא בעבר גם בשם 'סרנדיב' , כמו שכתבו חכמי המחקר
גן עדן
כלומר, ה"" החלק הכי רוחני של אש, רוח, ועפר הוא "קרקעית הגן", והגן עצמו הוא "רוחניות האלוקית"
גן עדן
כשהוא הגיע לבית הדין, פסקו בשמים כי לא יכנס לא לגן עדן ולא ל