זמני היום חב ד. בית חבד הונגריה

זה ספר הביכורים שלו, שאותו ערך על-פי הוראת חמיו, האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש רבי יוסף-יצחק, האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי חב"ד , שכתב לו: " בית שז"ר, ת"ד 14 כפר חב"ד 60840 בטלפון: 072-2770100
סימון נר זכרון בתוך לוח השנה מורה על ימי זכרון המופיעים באותו תאריך עד אז הייתה פנימיות התורה נסתרת מרוב בני-האדם, ולכן נקראה גם 'תורת הנסתר'

תקנת הלימוד היומי ברמב"ם נקבעה על-ידי הרבי מליובאוויטש, ונתקבלה בהתלהבות קודש על-ידי גדולי ישראל.

22
זמני היום
במכתביו ציין הרבי כי לימוד זה מהווה סגולה לברכה ולהצלחה בכל מעשינו
בית חבד הונגריה
לוח השנה מכיל גם את תאריכי פטירתם של גדולי ישראל
בית חבד הונגריה
קריאת התהילים היומית נעשית על-פי חלוקת 150 פרקי התהילים לימי החודש העברי
לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר ייחודו של לימוד ספר הרמב"ם, שבכך מקיפים את כל הלכות התורה, ובמידה מסויימת יש בזה את לימוד "כל התורה כולה"
הספר חולק לשיעורים יומיים הנפרסים על פני שנה בפקס: 03-9606169 בדואר אלקטרוני: למשלוח ידיעה חדשותית — למשלוח הודעה ישירה מדף זה: בחר מהרשימה למי תרצה לשלוח הודעה וכתוב את ההודעה בתיבת הטקסט בהמשך

ספר התניא הוא ספר היסוד של חסידות חב"ד, והוא נחשב 'תורה שבכתב' בתורת חסידות חב"ד.

29
בית חבד הונגריה
לימוד יומי בספר "משנה תורה" - "יד החזקה", של הרמב"ם
בית חבד הונגריה
בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום
בית חבד הונגריה
זמני היום המוצגים באתר נקבעו על פי התייעצות עם תלמידי חכמים מובהקים, כפי שמפורט בעקרונות זמני היום שבלוח השנה
בחודש "חסר" אומרים ביום כ"ט גם את השיעור ליום ל' פרקים קמ"ה - ק"נ מסלול לימוד זה מקביל ללימוד היומי ברמב"ם של שלוה פרקים ליום, והשיעור עוסק באותן מצוות
ממלא מקומו, הרבי מליובאוויטש, נשיא דורנו, חיזק מאוד תקנה זו, בכך שעודד את חסידיו ואת כל בית ישראל להצטרף ללימוד חת"ת מדי יום ביומו הלימוד מתחיל, מדי שנה, בי"ט בכסלו ומסתיים בי"ח בכסלו של השנה הבאה

במסלול לימוד זה לומדים בכל יום פרק אחד, ומסיימים את כל הספר במשך כשלוש וחצי שנים.

5
בית חבד הונגריה
בי"ט בכסלו נפלה ההכרעה בעליונים שאמנם הגיע הזמן לגלות תורה זו להמוני בית-ישראל, ואף כאן למטה שוחרר אדמו"ר הזקן ממאסרו והחל להפיץ את תורת החסידות ביתר שאת וביתר עוז
זמני היום
י"ט בכסלו הוא 'חג הגאולה' בחסידות חב"ד
בית חבד הונגריה
זמני היום בלוח השנה הפופולרי של אתר ישיבה