משרד העבודה טלפון. המוקד הטלפוני של משרד הכלכלה, בעבר

מיועד למעסיקים הקולטים עובדים חדשים על אף רצוננו לעזור לאותם אנשים, העניין איננו כה פשוט כפי שהם מניחים
האגף להכשרה מקצועית מציע גם, מכינות, סדנאות וכיתות להשלמת השכלה, המעניקים ללומדים בהם מיומנויות חשובות לשימוש בשוק העבודה האגף לביקורת פנימית — טלפון: 02-6662289

יש הנהלת חשבונות, מזכירות רפואית או משפטית, עיצוב ובניינת אתרים ועוד תחומים מהמחשבים, עיצוב גרפי, מטפלת לגיל הרך, קוסמטיקה, בקרת קול, וגם מצאתי את מכללת וצרנברג לתרפיה באומנות.

המוקד הטלפוני של משרד התחבורה
המהפך הפוליטי שאירע בבחירות של אותה שנה, ועליית הליכוד בראשותו של לשלטון, הביאו למעשה לקבלת ההחלטה על הקמת המשרד החדש והכללה בתוכו של משרדי העבודה והסעד הקודמים
הנחה לנכים בתשלומי טלפון של בזק (זכות)
אם האחרון נכון אז מקצוע מתחום מההנדסה כן הייתי רוצה לרכוש
הנחה לנכים בתשלומי טלפון של בזק (זכות)
מוקד תלונות על העסקה פוגענית — עובדים זרים אגף אכיפה — טלפון: 1-800-800126
האגף מקיים קשר הדוק עם גופים ומוסדות הנוגעים בהכנת המשק לשעת חירום, כגון: משרדי הממשלה, מוסדות ורשויות בכל הדרגים, מוסדות מערכת הביטחון וצה"ל, חברות ממשלתיות ופרטיות שלהן נגיעה בתכנון המשק לשעת חירום מסלולי הלימודים מסלול הכשרת המבוגרים כולל חמישה מסלולים: , הכשרת מבוגרים במסלולי בוקר וערב, הכשרה בתעשייה ובבנייה, קידום נשים ויישום חוק חיילים משוחררים
עם הקמת ממשלתו השנייה של , בתחילת , הועבר הטיפול בענייני עבודה ל שבראשות , ושמו של משרד העבודה והרווחה שונה בהתאם ל"משרד הרווחה" מטרות האגף הן — יישום שכר לימוד מדורג בסבסוד ממשלתי לאימהות עובדות, פיתוח והקמת מעונות חדשים בהנחיה ובסיוע כספי של האגף תוך התאמת השירות לצרכים של אמהות עובדות והפעלת מערך פיקוח ובקרה להבטחת רמת השירות על פי סטנדרטים מקצועיים

מגמות לימוד כוללות כ-50 מקצועות בענפים חשמל, מחשבים, תחבורה, בניין, פקידות ומנהל והארחה.

מי זכאי ללמוד קורסים של משרד העבודה
להלן רשימת הקורסים אותם ניתן ללמוד במסגרת מסלולים אלו: שרטוט, בנין וסביבה, מחשבים, טיפוח חן, הצלה ומקצועות ימיים, חשמל ואלקטרוניקה, רכב, עץ ריהוט ונגרות , הכשרת נהגים, ועוד
המוקד הטלפוני של משרד הכלכלה, בעבר
בנוסף, אחראי על קביעה ותמחור תעריפים בכל תחומי פעילויות המשרד
הנחה לנכים בתשלומי טלפון של בזק (זכות)
מספר ימי הלימוד השבועיים, גם הוא אינו קבוע, ויכול להשתנות בין יומיים בשבוע לבין לימודים המבוצעים מדי יום