PERSBERICHT: Kinepolis sluit 3-jarig bancair krediet van 80 miljoen euro af

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Kinepolis Group SA
35,50 -0,20 -0,56 % Euronext Brussel

Kinepolis sluit 3-jarig bancair krediet van 80 miljoen euro af

Gereglementeerd bericht, voorwetenschap

11 januari 2021, 17u45

De bioscoopsector en Kinepolis worden in het bijzonder getroffen door de
Covid-19 pandemie, met sluitingen van bioscopen, capaciteitsrestricties
en het uitstellen van Hollywood-blockbuster releases tot gevolg. Zoals
eerder aangekondigd, is Kinepolis deze crisis ingegaan met een sterke
balans en belangrijke cashreserves. In combinatie met de genomen
kostenbeperkende maatregelen en rekening houdend met de
nieuwbouwprojecten in uitvoering, heeft de groep zoals gepland op heden
nog voldoende financiële middelen om een periode van meer dan 10
maanden sluiting van al haar bioscopen (wat als meest negatieve scenario
wordt aanzien) te overbruggen.

Om zich evenwel voor te bereiden op een langer uitblijven van een
volwaardige herneming van haar activiteiten door de recente evolutie van
de Covid-19 pandemie, is Kinepolis bij haar huisbankiers een bijkomend
krediet aangegaan ten bedrage van 80 miljoen euro met een looptijd van 3
jaar.

In dit kader hebben de banken tevens de opschorting van de
kredietconvenanten (covenant holiday) verder verlengd tot 30 juni
2022. Kinepolis heeft zich in het verleden gefinancierd middels
obligatie-uitgiftes en in beperktere mate middels bancaire schulden. De
convenanten zijn enkel verbonden aan de bancaire kredietfaciliteiten ten
bedrage van 220 miljoen euro. Deze convenanten - die onder meer in een
maximale schuldgraad voorzien -- werden naar aanleiding van de
opschorting vervangen door een liquiditeitsconvenant.

Het bijkomende krediet voorziet, in lijn met de bestaande bancaire
kredieten, in een aantal voorwaarden die de vervreemding van activa,
overnames en uitkering van dividenden beperken, boven een
financiële schuldgraad van 3,75.

Omwille van haar sterke balans, de doorgedreven kostenbeheersing, de
aanzienlijke vastgoedpositie en de ondersteuning van een 80%-garantie
verstrekt door Gigarant, is Kinepolis erin geslaagd het bijkomend
krediet tegen aantrekkelijke commerciële voorwaarden af te sluiten.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group : We loodsen de Groep doorheen de
Covid-pandemie zoals gepland en zitten op schema inzake cashplanning,
met voldoende financiële reserves om de Groep nog meer dan 10
maanden een scenario van volledige sluiting te laten overbruggen. Het
bijkomende krediet geeft ons het comfort om inzake liquiditeitsreserves
voorbereid te zijn op scenarios waarbij de afloop van de pandemie
langer op zich zou laten wachten dan verhoopt. Tot voor kort was er al
helemaal geen sprake van een derde golf, nu wel. We blijven er evenwel
van uit gaan dat we in de loop van de komende maanden onze activiteiten
zullen kunnen hernemen en zullen bouwen aan ons herstel.

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

www.globenewswire.com/Tracker?data=lU...
pressoffice@kinepolis.com

Tell us about you

Find us at the office

Eastmond- Sukel street no. 62, 79540 Hanga Roa, Easter Island

Give us a ring

Jaquelinee Wrate
+74 201 709 645
Mon - Fri, 9:00-15:00

Reach out