מנורה מבטחים מידע אישי. המרכז לניהול פרישה לגמלאות

באוצר ממליצים לא להמתין ל-1 בינואר ולהיערך כבר עכשיו לקראת ביצוע הדיווחים בפורמט הנדרש" במידה שהמעסיק לא ידווח את סיבת הפסקת ההפקדות, יועבר הדיווח על הפסקת ההפקדות הן לעובד והן למעסיק
בהיעדר דיווח כזה, קיים חשש שבעת מקרה ביטוח, לא יעמדו לרשות העובד הזכויות המגיעות לו הדיווח יכלול את סיבת הפסקת ההפקדות לקרן כפי שציין המעסיק בדיווח לקופה

בנוגע להיזון חוזר למעסיק ולעובד אומרת לוי סדוביץ כי, "במנורה מבטחים גובים מידי חודש מ-35 אלף מעסיקים, החל בחברות המעסיקות עובד או שניים, ועד למעסיקים הגדולים במשק.

21
מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
בנוסף, ניתן להעביר את הדיווחים גם באמצעות המסלקה הפנסיונית
מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, דורשת מהגופים המוסדיים להתריע בפני המעסיקים, כי אם לא יעמדו בהוראות הדיווח על הפקדות פנסיוניות, ניתן יהיה להטיל עליהם עיצום כספי
מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
השימוש בפורטל עבור לקוחות מנורה מבטחים אינו כרוך בתשלום נוסף
כמו כן, ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו, ולבקש הסרה מרשימת תפוצה שיווקית באתר מגדל או פניה למוקד שירות לקוחות של החברה בטל 03-9201010 או בדוא"ל mokedbi migdal לדברי הממונה, הגופים המוסדיים יידרשו לדווח לממונה על מעסיקים שאינם עומדים בחובות הדיווח ובכך פוגעים בעובדים
לדברי לוי סדוביץ, "על אף הקושי הרב שמלווה את המהלך, הן בצד הטכנולוגי והן בחינוך השוק, הרי שבסופו של יום, שיטת הממשק האחיד וההיזון החוזר יפתרו בעיות ביטוחיות אמיתיות שנובעות מאי קליטה נכונה של כספים או מפיגור בתשלומים"

מעסיקים שלא ידווחו כנדרש יקנסו בהודעה לעיתונות שפרסם משרד האוצר נטען, כי הממונה תטיל עיצום כספי על מעסיקים שלא יעבירו דיווחים על זכויות פנסיוניות של עובדים על פי המתכונת הנדרשת.

2
מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
בהתאם להנחיית האוצר, החל מינואר 2016, גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות
מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
לשכות השכר מבצעות בימים אלה את ההתאמות הנדרשות כדי להתאים את מערכות השכר לכללי הדיווח החדשים, על המעסיקים מוטלת החובה לבדוק האם תוכנת השכר שברשותם מתאימה לדיווח על פי הכללים החדשים
מהפיכה בדיווח לקופות הגמל: מינואר הקרוב יחוייבו המעסיקים לדווח לקופות הגמל בפורמט דיגיטלי אחיד
במנורה מבטחים מעדכנים את הפורטל כך שיתמוך בתקנות הדיווח החדשות ויאפשר העברת דיווחים עבור קרן הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים של קבוצת מנורה מבטחים