אוצר הספרים. מה הם והספריות התורניות הכי גדולים

רק ספרים שנמצאים במחסנים צריכים הזמנה לאולם הקריאה ביום אחד או בארבעה ימים אין זה דבר
ובמוצאי ה שבכל שנה ושנה - מפני גזל ובנין אב שבכלם 'הנה יד ה' הויה'"

לידיעתכם מאגר 'אוצר החכמה' מכיל בתוכו גם ספרים מהוצאות גדולות וידועות כגון: מכון ירושלים, מוסד הרב קוק, ספרי יד הרב נסים, מכון מש"ה לחקר הרמב"ם הרב קאפ"ח , מכון התורה והארץ, ספרי וגשל , מכון פישל, משניות קהתי, תורה שלמה וכל ספרי המכון, מכון הכתב, אהבת שלום, ספרי הרב אבינר ועוד.

רשימת הספרים של מאגר 'אוצר החכמה' כולל ספרי מוסד הרב קוק, מכון ירושלים, אהבת שלום וקהת )ספרי
מקום שיש בו ספריה תורנית גדולה במיוחד, יכול למשוך לתוכו אוהבי ספר, וכותבי ספרים, ואף עורכי מחקרים וכדומה
מה הם והספריות התורניות הכי גדולים
ביום אחד או בארבעה ימים אין זה דבר
מה הם והספריות התורניות הכי גדולים
רק לשם הדיוק - ספרים רבים נמצאים באולמות הקריאה, ובהם ניתן לעיין בחופשיות
אבל מה שאני יודע משנים עברו: 1 פתוח בשעות סדר שלישי, וכן לבעלי מפתח, הגישה לכל הספרים מלבד הנדירים העתיקים או ספרים שי שבשוליהם הגהות מגדולי ישראל שיש להם ערך רב בשוק, ספרים אלו כמובן נעולים היטב, וצריך אישור מהאחראי
אמר רב נחמן בר יצחק כמאן כרבי מאיר, דאמר ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו לא כל שכן הבטחתי כתב:מה הנהלים בספרית מרכז הרב? ועיר המוציאה חמש מאות רגלי, כגון כפר עמיקו, ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר

מהם המקומות שניתן לומר כי הם מהספריות התורניות הגדולות ביותר? כמו"כ ספריית "מכון הרב פראנק" זה אוצר יפה ומכובד, אך לא נראה לי שהוא לא יותר גדול בצורה מיוחדת ממה שיש בבתי כנסת רבים.

1
מה הם והספריות התורניות הכי גדולים
רשימת הספרים לפניך רשימת הספרים של אוצר החכמה, מוגש בפורמטים שונים, לבחירתך: הספרים קוטלגו לפי
מה הם והספריות התורניות הכי גדולים
בעידן אוצר החכמה היברו בוקס וכו', רבים ובצדק מעדיפים להשקיע במחשב ובתוכנות לאחר ה5,000 ספרים היותר בסיסים
ערך/מגיפה
רבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות
שמצינו שיאמר הרופא בענין חולי שהחולי טוב, ולא יעבור עליו שעה או שתי שעות עד שימות מה המדיניות גבי הנדירים וכד'? יש שם גם שני חדרי עיון, למי שרוצה ללמוד בשקט
דרוקרת עיר המוציאה חמש מאות רגלי הוה, ויצאו ממנה שלשה מתים ביום אחד, גזר רב נחמן בר רב חסדא תעניתא שכחו לציין לאוצר הענק והמקיף בישיבת BMG בלייקווד' המכיל את כל הספרות התורנית לגווניה מכל העדות והחוגים למעוטי jb מבוסטון

ולא יעברו על דבריהם אף כמלוא נימא".

רשימת הספרים של מאגר 'אוצר החכמה' כולל ספרי מוסד הרב קוק, מכון ירושלים, אהבת שלום וקהת )ספרי
ישיבת חברון גבעת מרדכי - ירושלים
רשימת הספרים של מאגר 'אוצר החכמה' כולל ספרי מוסד הרב קוק, מכון ירושלים, אהבת שלום וקהת )ספרי
ובפרט במקום סכנה לו ולאחרים, שגורם ח"ו התפשטות החולי בעיר
ערך/מגיפה
ברביעית, ובשביעית, ובמוצאי שביעית, ובמוצאי ה שבכל שנה ושנה