אירוניה פירוש. ספר יונה

לאמתו של דבר, יש לנו אירוניה יותר מדי החומצה הגופריתונית איננה מתכוונת לפרק: היא מפרקת! ההסתכלות זעיר-האנפית, המיקרוסקופית, הקיקיונית, היוצאת דופן המשכילית הזעירה שהוגמדה בהשנים האחרונות עוד יותר , צריכה לפנות מקום להסתכלות סינתיטית; הפעיטות המונופולית הממעטת את הדמות, מן ההוד של אופקים לאין קץ — לרצועה צרה של אי אלו ניצוצות צריכה לפנות מקום אל גדלות התפיסה המקפת, ואל רוממות אספקלריית ההתפתחות הלאומית ההיסטורית, שהן רק הן נותנות לנו את נקודת המוצא הנכונה, לדון על עמנו בכללותו, ועל ספרותנו בכללותה, ועל שפתנו בכללותה
המשמעות הבסיסית כמעט זהה, אך המילה שחיף מתקשרת ללשון דיבור, למשלב לשוני נמוך סלנג , ואילו הצירוף רזה מאוד מתקשר למשלב בינוני דוגמות: אני טובע בעבודה, חידה קשה ל פיצוח, הר של עבודות

ה אִירוֹנִיָהבמקום זאת, זה לרמוז ההפך ממה שנאמר, או מצב בו מה שקורה מתגלה כניגוד פרדוקסלי למה שמצופה או הגיוני.

23
פירוש אירוניה
בלוך — נתאכזבה, ולא נתנה לנו אף משהו של ביטוח הקיום, לא נחת רוח של נצחון, ולא התרוממות כבוד עמנו מבית או מחוץ; סרנו מן הקו הזה, ועברנו אל קו אחר, והוא: לעשות מעשים בעצמנו, ובשביל עצמנו, והיא האירוניה הריאלית של משה ליב לילינבלום ז"ל: נגדל עוד עז אחד בארץ ישראל
פירוש אירוניה
זוהי החכה של המיליטריזם בעולם — להעלות דגים טפילים: טול וצא למלחמה — המולדת דורשת
ציניות
האירוניה של וולטייר היא שנונה, קוצית, קלה ומחלחלת, והקו המסמן שבה הוא — ההיתממות המעוותת, החוש הבריא התופס את האמת שבחיים בצבת השקר
על פי מדרשי חז"ל כעס יונה על כך שנבואתו הוצגה ככלי ריק, כשלא התגשמה, ושעתה יאמרו עליו שהוא נביא שקר לפעמים מופיעים ציורי הלשון כהשְאלה מֶטַפוֹרָה
עובד האלילים לוקח בול עץ ועושה לו אל; אבל כחס הוא על בול העץ לעשות את כולו לאל, כפיס אחד יספיק לו לצרכו זה, ולו יש צרכים אחרים קודמים לצורך אל: הוא רוצה לאכול, הוא רוצה להתחמם, על כן הוא מחלק את עצו, מקצתו להדליק ולבשל, ורק את זנב האוד העשן הוא משאיר לו, והיתה לו שארית הפלטה הזאת למעשה אל בטקסטים של שכנוע, פרסומת, ביקורת או בטקסטים אחרים טעונים ברגש עשויים להשתמש בסימני פיסוק שונים להבעת רגשות ועמדות

הצלילים בולטים גם כאשר יש צליל חוזר כלשהו, לאו דווקא בסופי המילים או בסופי השורות אלא במילים שונות בשיר.

ספר יונה
יונה במעי הדג, בסדרת תשכ"ד ספר יוֹנָה הוא הספר החמישי בספרי שב
כי האדם הוא עץ השדה, סיפורי שיר
או נבוכדנאצר יורד שאולה, והשאול רוגזת
אירוניה / נחום סוקולוב
לדוגמה:בבראשית י"ח 25 אברהם שואל את ה': " הֲשֹׁפֵט כָּל-הָאָרֶץ, לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט? סינקרטיזם :שילוב פולחן של אמונות שונות באותו מקום באותו זמן