רשות שדות התעופה טלפון. רשות שדות התעופה לא רוצה לשלם מס שבח

הכנסותיה מגיעות מאגרות שמשלמים הנוסעים ליעדים בעולם, וחברות התעופה, לצד ההכנסות משטחי המסחר בטרמינלים העודפים אמורים לממן את השקעות הרשות בפיתוח שדות תעופה ותשתיות בשנים הבאות
בשנת 2014 סך כל הכנסות הרשות הסתכמו בכ—3 מיליארד שקל הרשות הגישה ערר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד מנהל מס שבח מקרקעין באר שבע, שקבע כי עליה לשלם מס שבח בסך 90,842,780 שקל בעקבות הסכם שנחתם בינה לבין רשות מקרקעי ישראל רמ"י בקשר להעברת פעילותה משדה התעופה אילת לשדה תעופה הרמון

מאז אפריל מכהן בתפקיד זה.

3
רשות שדות התעופה
בנוסף מוענקת לרשות שדות התעופה , רשות לתת שירותים אחרים בשדות התעופה או בקשר אתם
רשות שדות התעופה
כך למשל, אגרת הנוסע היוצא, שאותה משלם כל אדם שיוצא מישראל בכלי טיס, הייתה 13 דולר בשנת 2008, לעומת 26
רשות שדות התעופה לא רוצה לשלם מס שבח
מועצת הרשות פועלת באמצעות שבע ועדות המופקדות על נושאי כספים, פיתוח, ביקורת, מינהל ארגון וכוח אדם, בטיחות וביטחון, שדות תעופה פנים ארציים ומסופים וקשרים בינלאומיים
המועצה ממנה מנהל כללי לפי הצעת שר התחבורה ובאישור הממשלה תקציב הרשות הרשות עצמאית מבחינה תקציבית, כלומר היא מממנת את עצמה מבלי להיסמך על
ב-2013 אישרו ברמ"י את הקצאת הקרקע להקמת שדה התעופה רמון לרשות, שנעשתה ללא תמורה תקציב הפיתוח של הרשות כפוף לאישורם של שר התחבורה ושל הממשלה

אגרות אלה עלו בשנים האחרונות.

צור קשר
היתר מגיע ממסחר שאינו קמעוני, כמו חוזי תדלוק למטוסים, מזון למטוסים, חברות שירותי קרקע, פרסום ומסופי מטען
רשות שדות התעופה
כזכור, בשנת 2011 התקבלה החלטת ממשלה כי רשות שדות התעופה תקים שדה תעופה בינלאומי ופנים ארצי חדש למרחב אילת בתמנע, שייקרא על שם אילן ואסף רמון, וכי מימון פרוייקט ההקמה יחול במלואו על הרשות, כאשר זו תהיה רשאית להגיע להסדר עם רמ"י בנוגע למימון הפרוייקט
צור קשר