גבעות עולם מניה. זהר חלק ב כב א

ההשוואה שעשית לחברות אחרות אינה נכונה אין ספק שיש בעיות ניהוליות ומקצועיות קשות בגבעות גם לאחר ה"אירגון מחדש" כשהעיקרית לדעתי היא המשך ניהול העל ע"י הכללי-שהוא זה שבוחר את היועצים המקצועיים ,חותם על הסכמים ואחראי להתקשרויות הכלכליות של השותפות
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"

מהרבה סיבות ההשקעה בגבעות הפכה לכישלון.

5
מניית גבעות עולם בעבר ובהווה
בכוונה בחרתי לענות כאן אולי יזכה לפחות תשומת לב
מניית גבעות יהש
Moshe Polat is inviting you to a scheduled Zoom meeting
זהר חלק ב כב א
דבר אחר: " בטחו ביהו"ה עדי עד" -- כל יומוי דבר נש בעי לאתתקפא ביה בקודשא בריך הוא, דהכי אמר דוד תהלים כה ב אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו אויבי לי , ומאן דשוי ביה בטחוניה ותוקפיה כדקא יאות, לא יכלין לאבאשא ליה כל בני עלמא, דהכי אמר דוד, אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו אובי לי
זה שהסוסים הטרויאנים ממשיכים להיות מובילי דעה בפורום ששימש את הנציגים להפיל את המוגבל זה דבר חיובי? לי לצערי אין רוח קודש ואינני יודע מה היו כוונותיך אז ,אך האם אותו המידע למשל של גובה האחזקות ,יכול היה להגיע ממקור אחר זולת הכללי? יחד עם זאת עד עכשיו הקפדנו על אי עבודה בשבת וגם במצב זה לא ראינו ברכה ומאז כל פעולה שלי דוחה כולל הסיבה
אני דיווחתי על יציאה מהנייר ב23 קדחו את מגד 6, וחזרו לעשות השלמות במגד 6, ואף התחילו לקדוח את מגד 8, אבל לא הצליחו להגיע להפקה יציבה

.

מודיעין יהש גלובס
רוב המשקיעים במניה זו הם משקיעים פרטיים ולא מוסדיים
זהר חלק א נ א
החברה בהרבה פעמים הוציאה מידע אודות הפעילות שלה אל בעלי המניות, אך בדיעבד התברר שהמידע היה מעורפל למדי ולא תמיד ברור לציבור המשקיעים
ספונסר
אז מה עם הוא חשדן ויחסי אנוש שלא לא טובים? לפני שמגגיסים צריך לעשות תוכנית ולגייס סכום כסף שיתמוך בתוכנית