מכירת חמץ הידברות. מכירת חמץ

סרטונים נפלאים שעשויים לעזור לך: שאלה: שלום , אני בת 15 ויצאתי גם ערבי נוצרי
גם לך מחכה אברהם צדיק וירא שמים, אני בטוח שאת מעוניינת להקים משפחה ולא לאמץ ילדים אני בטוח שאת רוצה לחנך ילדים ולא להשקיע את הזמן שלך במחשבות של פריצות על בנות לכן תחדירי לך טוב טוב למוח! תשובה: בראש ובראשונה אני רוצה לשמח אותך ולומר לך שניצלת מייסורים קשים, דעי לך אחות יקרה, כמה שהמצב שלך נראה גרוע כרגע, אם היית מפילה את הילד לא היית מצליחה לישון בלילות והיית משלמת על זה מחיר כבד, אני לא אכנס איתך לסיפורים של נשים שהפילו ששוחחו איתי, על חלומות שיש להן על ילד שצורח להם באוזן כל לילה אומר הרב שמואלי: להוציא מישהו ממים רדודים - לוקח רגע

התיקון הכרחי עבור השלימות שלנו.

28
מכירת חמץ
מכירת חמץ
וידוי תקפידי לומר כל לילה בקריאת שמע שעל המיטה את הוידוי אשמנו,,בגדנו,, ב
מכירת חמץ לקריאה
חמץ שלא נמכר חמץ שנשאר ברשותו של יהודי בפסח מבלי לבערו, לבטלו או למכרו לגוי נאסר באכילה ובהנאה
אני יודע שזה לא מנחם אבל לפחות תלמדי מהטעות ותקבלי על עצמך לא להמשיך להפנות גב לה' יתברך ולעשות כטוב בעינייך אחותי היקרה, בת מלך!!! קבלה לעתיד תקבלי על עצמך לא ליפול בזה שוב לעולם, נתקי קשר עם הבחור! בהסכם מותנה כי עד שמונה ימים מיום המכירה כלומר, עד לסיום חג הפסח , ישלם הגוי לרב את יתרת החוב
עד כדי כך שאמרה הגמרא: בבא מציעא נח: "כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו" - אלא אם כן עשו תשובה גמורה ושבו מן החטא מצווה לעורר שכנים ומכרים אפילו מי שאינם מקפידים לשמור על כל דיני חמץ להשתתף ב'מכירת חמץ', כדי להימנע מאיסור החזקת חמץ ברשותנו בפסח, וכדי שהחמץ יהיה מותר באכילה אחרי הפסח

.

מכירת חמץ
כולנו בני אדם , אף אחד מאיתנו לא מושלם , ברגע שאנחנו מרגילים את עצמנו לספק את התאוות שלנו ואין לנו תורה שתגביל אותנו , מה הפלא? אני רוצה מאוד לכפר על זה , ואני יודעת שאלוקים כועס עלי מאוד , ושלא הייתי צריכה לעשות את זה
מכירת חמץ
כי כל יהודי נורמלי יודע שברגע שהוא יתחתן עם ערביה הוא מאבד את הילדים שלו , כי הצאצאים שלו לא יהיו יהודים , באותה מידה אני מודיע לך חד משמעית , גם יהודיה שיוצאת עם ערבי מאבדת את הילדים שלה , כי הסיכוי שילד יהודי שגדל בכפר ערבי ילמד תורה הוא: 0 וכשלא לומדים תורה מאבדים צלם אנוש והולכים לאבדון , אבל אל תדאגי בע"ה ברגע שתיפרדי מהגוי הזה אני בטוח שה' ירחם עליך ותזכי להינצל מאבדון רוחני
מכירת חמץ
מילה זו באה להורות כי דווקא על חמץ השייך לך חל האיסור, ולא על חמץ השייך לגויים
יתרת הסכום עבור החמץ הופכת להלוואה שהוא יעריך אותך ויגיד "וואי איזו נערה צנועה? רק עכשיו נפרד מחברה שלו , זה בחור שמכבד? מצורפת להרשאה זו רשימת מצרכי המזון שהוא חפץ למכור ומקום הימצאם
אני בטוחה שאני רוצה גבר דתי , אבל מה עושים איתו???? לסיכום: לדעתי את נערה חכמה ונבונה ואת לא צריכה גבר שישחק בך ויפגע ברגשותיך את צריכה גבר ירא שמים , אמיתי לא שחקן , גבר נאמן , גבר שיש לו עקרונות , לא גבר שמזמין נשים לישון אצלו בבית תוך שבועיים שלושה אל תחפשי כרגע תיקונים , התיקון הטוב ביותר זה לנתק מהגוי הזה כל קשר , אחרי שתתחתני ותקימי בית כשר ונאמן בישראל תגשי לרב שימצא לך תיקון , כי תיקון שייך לעשות רק אחרי שמתייצבים , לא עכשיו! ולא מזרע ישמעאל ועשו ולא ממצרים ולא מסוג האנשים שחטאו בדור המבול שה' הכרית אותם ע"י המבול משום שהיו באים גברים בועלים גברים ונשים עושות מעשים מכוערים עם נשים אמר להם ה' יתברך לא כך בראתי אתכם והשמיד את כל הדור ההוא! את כמות החמץ הפעוטה שמצאנו בעת "בדיקת חמץ", ניתן לבער באש, לזרוק או להפקיר, ובכך הוצאנו אותה מרשותנו כנדרש

המכירה נעשית ע"י תלמיד חכם הבקיא בכך.

4
מכירת חמץ
אלא שיש הטוענים שמאחר וכספי הפנסיה שלנו, קופות הגמל וכדומה מושקעות לעיתים גם בחמץ, עלינו למכור את חלקנו בהם, אם כן, חזרה מכירת החמץ אל כל בית אב בישראל
מכירת חמץ
אני לא יודעת בבירור מי האבא
מכירת חמץ
השאלה השניה שלי היא כזאתי : אם אין זכות בגן עדן?