מודה אני תפילה. רק תורה

ר' שמעון בשם ר' סימון אומר: ממה שאתה מחדשינו לבקרים, אנו מאמינים ומכירין שאתה מחזיר לנו נשמותינו לתחיית המתים כמו בברכת "מודים" בשמונה־עשרה, הנאמרת יחד עם כריעה והשתחוויה
ואפשר לומר פשוט" שכשהאדם מתרגל שהדבר הראשון שהוא אומר בבוקר זה 'תודה'" כשזו העמדה הנפשית שלו" זה כבר מעמיק בו את ההכרה" שאכן יש על מה לשמוח" יש על מה לומר תודה" עם כל מהלך החיים שלעתים קשה ומסובך

וזוהי גם הסיבה איך אפשר לתבוע מכ"א להיות בשמחה אמיתיתמבלי הבט על מה שקורה בעולם.

12
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
כאשר מתבצעת קימה מהירה, הדם "נזרק" למוח במהירות רבה מידי, והוא מגיב בתגובת שרשרת שגורמת להתעלפות
תפילה
משום שאולי בכל זאת יתקן האדם את נשמתו בעולם הזה וייטיב דרכו
מודה אני לפניך / ואני תפילה
אנחנו מדברים על המלאכים ועל נשמות ישראל, החלקים הגבוהים בבריאה, ומגיעים לתובנה האדירה שה' אלוקינו ה' אחד
אמנם יכול האדם להירתע לרגע" 'אני" הקטן" האפסי מול כל היקום הגדול וכוחות הבריאה האדירים" האם יש לי מקום בכלל" היש לי איזו יכולת השפעה? התפילה הזאת נאמרת במיטה, בישיבה, מיד כשמתעוררים השפעת מודה אני על כל היום:כל סדר היום של יהודי, תלוי באופן אמירתו ברכת "מודה אני" בבוקר, שעה שהוא מתעורר משנתו

מתוך כך מתעורר הלב ב"ואהבת את ה' אלוקיך", ואנו מקיימים את המצווה הזו הלכה למעשה.

סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
זהו ה"מודה אני לפניך" שבו פותחים את היום, זו קריאת כיוון לכל היום: ה' יתברך, אנחנו בטלים אליך, תלויים בך ורוצים לעשות את רצונך היום! כל הגוף נסמך על עמוד השדרה, וכל מבנה הנפש נסמך על הברכות האלו
מודה אני תפילה
שוב רעש האולם ממחיאות כפיים סוערות
תפילת הבוקר
משנה ברורה,סעיף א', ס"ק,ח 5
גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך בברכת "אלוקי נשמה" אנו מדברים על רום מעלתה של הנשמה, "חלק אלו־ה ממעל ממש"
הנאום זכה למחיאות כפיים ולתגובות נלהבות יהי רצון שתעזרני, ותפתח לנשמתי שערי רחמים וחסד

אנו רוצים גם "לראות" את הדברים ולא רק להבין אותם; לראות ממש שה' זה אור טוב והקליפות הם רע וחושך.

11
רק תורה
היא הוכיחה, שלוקח למערכת הגוף להזרים דם מן הרגליים אל המוח במשך 12 שניות
מודה אני תפילה
הנשמה מיוחדת לגמרי בקדוש־ברוך־הוא, כל־כולה אלוקות
תפילת הבוקר