SET100 คือ หุ้น 100 อันดับแรกตามเงื่อนไขที่กำหนดและคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหุ้นไทย เพื่อนำมาคำนวณเป็นดัชนี หุ้น SET100 Index รวมถึงเป็นการกรองหุ้นพื้นฐานดี 100 หุ้นให้กับนักลงทุน ซึ่งจะมีการอัพเดทรายชื่อ หุ้น SET100 ทุก 6 เดือน

ถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้นกลุ่มของ หุ้น SET100 คือ หุ้น 100 อันดับแรก ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทย (SET) ที่จะมีการนำราคาของหุ้นในกลุ่ม SET 100 เหล่านี้มาคำนวณเป็น SET100 Index เพื่อใช้ในการบอกทิศทางราคาของหุ้นกลุ่มนี้

โดยประโยชน์หลักของ SET100 คือ เป็นเครื่องมือในการคัดกรองหุ้นที่มีพื้นฐานดี เพื่อความง่ายในการลงทุนของนักลงทุนที่มองหาหุ้นที่มีพื้นฐานดีในระดับหนึ่ง และด้วยความที่หุ้นเหล่านี้พื้นฐานดีทำให้บางกองทุนเปิดกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นเหล่านี้เป็นหลัก เรียกว่า กองทุน SET100

ถึงแม้ว่าจะบอกว่าหุ้นเหล่านี้มีพื้นฐานดี แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าการลงทุนในหุ้นเหล่านี้จะไม่มีความเสี่ยงหรือจะไม่ขาดทุน เพราะในอนาคตหุ้นเหล่านี้อาจจะมีผลประกอบการแย่ลงก็ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET ต้องมีการอัพเดท หุ้น SET100 ทุก 6 เดือน

หุ้น SET100 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เงื่อนไขของหุ้น SET100 คือ เงื่อนไขที่จะมีความคล้ายกับเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้ในการคัดหุ้นเข้า SET50 Index ซึ่งหลักๆ เงื่อนไขของหุ้นที่จะนำเข้ามาอยู่ในกลุ่ม SET100 Index (ตามข้อมูลของปี 2562) จะมีดังนี้:

  1. หุ้นที่มี Market Capitalization หรือมูลค่ารวมในตลาดสูงเป็น 100 อันดับแรก (จริงๆ แล้วจะคัดรอบแรกก่อน 200 หุ้น)
  2. มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่กำหนด หรือก็คือหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง
  3. Free Float หรือสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงกว่ากว่า 20%
  4. และที่สำคัญต้องไม่ใช่หุ้นที่กำลังจะถูกเพิกถอนหรือเป็นหุ้นที่กำลังอยู่ในระหว่างการพักการซื้อขายอยู่

โดยหุ้นที่ถูกคัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มหุ้น SET100 Index จะมีการถอดหุ้นที่หลุดจากเงื่อนไข และนำหุ้นในลำดับถัดไปที่ตรงตามเงื่อนไขเข้ามาแทนทุก 2 ไตรมาสหรือทุก 6 เดือน

นอกจากนี้ถถ้าหากสังเกตดีๆ จะพบว่าจริงๆ แล้วหุ้นของบริษัท 50 อันดับแรกที่อยู่ใน SET100 ก็คือหุ้นในกลุ่ม SET50 นั่นเอง

SET100 Index มีประโยชน์อะไร?

นอกจากกลุ่ม หุ้น SET100 คือ เครื่องมือในการคัดกรองหุ้นของนักลงทุนที่ไม่อยากไล่ดูหุ้นทีละบริษัททั้งตลาดที่มีมากกว่า 500 บริษัทในปัจจุบัน อีกประโยชน์หนึ่งของ SET100 Index คือ การใช้สำหรับคาดการณ์ทิศทางราคาของหุ้นขนาดใหญ่ใน ตลาดหุ้นไทย (SET)

การที่ SET100 Index ที่มาจากตัวเลขความเคลื่อนไหวของราคา 100 หุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ SET Index ที่เป็นมูลค่ารวมของหุ้นทั้งตลาด หมายความว่าราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวอยู่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหุ้นขนาดใหญ่เหล่านี้

โดยตามปกติในระยะยาว SET100 Index ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของตลาดในภาพรวมตามกราฟด้านล่าง

ดัชนี SET Index เทียบกับ SET100 Index (Time Frame 1 วัน)

SET100

ในทางกลับกันถ้าวันไหน SET Index กับ SET100 Index เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกันอย่างเช่น SET Index บวก แต่ฝั่ง SET100 ไม่เคลื่อนไหวหรือเป็นลบ นั่นหมายความว่าราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวไม่ได้มาจาก SET100 แต่อาจจะมาจากหุ้นขนาดเล็กจำนวนมากในตลาด

หุ้น SET100 มีอะไรบ้าง

อย่างที่บอกว่ารายชื่อ หุ้น SET100 จะมีการปรับเปลี่ยนทุก 6 เดือนไม่มากก็น้อย โดยสามารถดูรายชื่อหุ้น SET100 ทั้งหมด ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ https://marketdata.set.or.th/

แต่สำหรับใครที่มีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วสามารถดู หุ้น SET100 ทั้งหมดได้ด้วยการไปที่หน้า Watch จากนั้นเลือกที่ SET (1) แล้วเลือก .SET100 (2) ตามภาพด้านล่าง เพื่อแสดงหุ้นทั้งหมดที่อยู่ใน SET100 Index เพื่อความง่ายในการเลือกเทรดหุ้นเหล่านี้

หุ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มของ SET50 Index ซึ่งเป็นห้าสิบอันดับแรกจาก SET100 ได้ในบทความ SET50 คืออะไร?

src=https://secure.gravatar.com/avatar/a9e3db9b22878f365b1ea29fd3590d1e?s=100&d=mm&r=g

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการเงินคนหนึ่ง | นักลงทุนที่สนใจในหุ้นและอนุพันธ์เป็นพิเศษ | ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์มหภาค (ถ้าหากว่าบทความเป็นประโยชน์สามารถติดตามเราบน Facebook หรือ Twitter)

Tell us about you

Find us at the office

Eastmond- Sukel street no. 62, 79540 Hanga Roa, Easter Island

Give us a ring

Jaquelinee Wrate
+74 201 709 645
Mon - Fri, 9:00-15:00

Reach out