הזמנת תור הוצאה לפועל. השקת שירות בלשכות ההוצאה לפועל

סכום זה נקבע כך שהחוב ישולם במלואו בתוך זמן קצוב מערכת דיני היא דרך נוספת לגביית חובות
בדרך כלל מדובר על אכיפת החיובים שבין אדם לחברו, אך גם המדינה יכולה להיות צד בעניין, אולם בתור הזוכה בלבד שלא כמובן מפירוש מילולי של הטענה, אין המדובר בטענה לפירעון חוב, אלא בטענה לכל מצב עניינים העומד לטובת החייב לאחר מתן פסק הדין

גביית החיובים הנה לטובת ה הזוכים בטרמינולוגיית ההוצל"פ , וזאת לאחר שניתן המורה על המימוש על ידי או המוסמך לכך.

18
השקת שירות בלשכות ההוצאה לפועל
על נכס זה ממונה נאמן, שהוא לרוב המייצג את הזוכה, והלה כונס את הנכס לשם ביצוע פסק הדין
הסדרת מעמד עבור תושבת הפיליפינים
קובעים תור, מגיעים מוכנים לפגישה וחוסכים זמן המתנה
הוצאה לפועל טפסים
החיקוק העיקרי העוסק בהוצאה לפועל הוא , התשכ"ז-1967, וה שהותקנו מכוחו
שימוש בסעד זה יהיה רק במקרים בהם מוכח כי היציאה מן הארץ תפגע באפשרות לגבות את החוב, שכן היציאה מן הארץ היא זכות יסוד על פי כך, למשל, חיוב הנובע מ או שנתן בית המשפט, החורג מגדר החיוב הרגיל של תשלום כסף או העברת חזקה בנכס, לא ניתן לבצע בהוצאה לפועל
משך הזמנים משתנה בין לשכה ללשכה, ומעיר לעיר, כמו גם תלוי בהוכחות אשר תוכל להמציא, ובהתרשמות ממשך בעת הגשת הבקשה במקרה שהמקרקעין הם בית המגורים של החייב, על הזוכה לדאוג לו לדיור חלופי

לשם קיום דינים אלו הוקמה ב מערכת של הוצאה לפועל, הדואגת למימושם של פסקי הדין והמסמכים האחרים המוגשים לה לביצוע.

8
הוצאה לפועל טפסים
אם סך חובותיו של החייב עולים על 150,000 יראו את הודעתו כבקשה למתן צו פתיחת
הסדרת מעמד עבור תושבת הפיליפינים
רשם ההוצאה לפועל יעיין בבקשת החייב ולאחר שיעניק לזוכה אפשרות להגיב לבקשה תוך 7 ימים, יתן את החלטתו בעניין
הסדרת מעמד עבור תושבת הפיליפינים
הגבייה נעשית בהליכים שונים, הן כלפי הזוכה והן כלפי החייב, ואלה יפורטו בהמשך