האוניברסיטה הפתוחה ספריה. האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת גישה חינמית למבחר ספריה הדיגיטליים

הציון שנקבע בעקבות בדיקת הערעור הוא הציון הסופי, לא תינתן אפשרות להגשת ערעור נוסף כניסת סטודנטים למרכז הבחינה תותר חצי שעה לפני שעת תחילת הבחינה
ההזמנה לבחינה מפרטת את מועד הבחינה, את שעת ההתחלה והסיום, את מיקום מרכז הבחינה וכיצד להגיע אליו, וכן הנחיות מפורטות לקראת הבחינה, הכוללות פירוט של חומר העזר המותר בשימוש במשך הבחינה אצלנו באוניברסיטה, ההשכלה הגבוהה פתוחה תמיד לכולם, ובמיוחד בימים אלה רצינו לחלוק את האוצרות שלנו, ולאפשר לכולם מעט מזון למחשבה ולהתנתק מעט מההוויה היומיומית הלא פשוטה"

אלפי סטודנטים התחברו למפגשים הסינכרוניים בקורסים השונים והמערכות הדיגיטליות של האוניברסיטה עמדו בעומסים הכבדים.

6
האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת גישה חינמית למבחר ספריה הדיגיטליים
במועדים אחרים הפריסה מצומצמת יותר
האוניברסיטה הפתוחה ברעננה מאפשרת גישה חינמית לספרייה הדיגיטלית
מומלץ להירשם לבחינה מוקדם ככל האפשר
האוניברסיטה הפתוחה ברעננה מאפשרת גישה חינמית לספרייה הדיגיטלית
ציון הגמר המשוקלל לתואר "בוגר אוניברסיטה" אינו ניתן לתיקון או לשינוי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר
סטודנטים של הסמסטר השוטף, שעמדו בדרישות הקורס כפי שפורטו בחוברת הקורס; ב שימו לב: ערבי חג, חול המועד, ימי שישי ויום הבחינה לא ייספרו במניין הימים
את ההשתתפות במפגשי ההנחיה יש לתאם עם מרכז ההוראה אם קורס שוכתב, הבחינה תהיה על הקורס המשוכתב, והסטודנטים יקבלו את מספר נקודות הזכות שמקנה הקורס המשוכתב גם אם הייתה הפחתה במספר נקודות הזכות

תעודת הסטודנט הינה התעודה היחידה באמצעותה ניתן להזדהות בבחינות הגמר.

20
תקנות והנחיות בנושאי בחינות
סטודנט זכאי להיבחן עד שתי בחינות בקורס בתואר ראשון בתואר שני לעתים הזכאות היא לבחינה אחת בקורס
רשימת מאגרי מידע ואוספי ספרים אלקטרוניים
הספרים הדיגיטליים הפתוחים באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה הם ספרי עיון וספרי לימוד של הוצאות למדא, בתחומי דעת שונים: היסטוריה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, פסיכולוגיה, לימודי דמוקרטיה, ממשל ומדיניות ציבורית וארכאולוגיה
השירות אינו זמין
סטודנטים שיגיעו למרכז הבחינה במועד אחר מזה שזומנו אליו, ייבחנו במידת האפשר ויידרשו לשלם דמי טיפול בהתאם למפורט ב
אישור אקדמי להיבחן שיינתן מעבר לכללי הזכאות הרגילים, אינו פוטר מתשלום עבור הרשמה לכל בחינה נוספת מעבר לשתי ההרשמות שבמסגרת הזכאות שיטת הלימוד באוניברסיטה הפתוחה מבוססת על לימוד עצמי בשילוב מפגשי הנחיה ותרגול
אישור אקדמי להיבחן שיינתן מעבר לכללי הזכאות הרגילים, אינו פוטר מתשלום עבור הרשמה לכל בחינה נוספת מעבר לשתי ההרשמות שבמסגרת הזכאות סטודנטים שנבחנו פעם אחת בלבד בקורס והם זכאים לנקודות זכות, אבל מעוניינים לתקן את ציונם, רשאים להיבחן פעם נוספת באחד ממועדי הבחינה שבהם הם זכאים להיבחן

בחינה לתיקון ציון לתואר כרוכה בתשלום.

27
תקנות והנחיות בנושאי בחינות
יש לפנות למשגיח לשם קבלת טופס מתאים
האוניברסיטה הפתוחה ברעננה מאפשרת גישה חינמית לספרייה הדיגיטלית
ציוני בחינות לא יימסרו בשיחת טלפון, אך יש אפשרות לקבלם במערכת או בקול-האו"פ
רשימת מאגרי מידע ואוספי ספרים אלקטרוניים
ערעור מנומק היטב על ציון בבחינת הגמר יוגש תוך ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה